کشتی فرنگی

اظهارات سخنگوی فدراسیون کشتی درباره مصدومیت حسن یزدانی

حسن رنگرز درباره آخرین شرایط مصدومیت قهرمان کشتی آزاد دنیا و المپیک توضیحاتی را ارائه کرد.

16 بهمن 1398