شطرنج

خبرنگاران تمرینات تیم ملی شطرنج زنان به صورت آنلاین برگزار می گردد

تهران- خبرنگاران- استاد عظیم شطرنج زنان ایران و سرپرست نایب رییسی فدراسیون گفت: لغو مسابقات ورزشی به معنای توقف همه فعالیت ها نیست بلکه تمرینات تیم ملی زنان به صورت آنلاین برگزار می گردد.

12 تیر 1399

گزارش خبرنگاراناز مدیریت چرخشی در وزارت ورزش، نقره داغ کردن به شیوه وزیر

خبرنگاران - گروه ورزش: اینکه مسعود سلطانی فر در طول هفته و ماه احکام زیادی را برای افراد مختلف صادر کند، امری بدیهی است. به هر حال او وزیر ورزش است و خیلی از جا به جایی ها به خصوص در ساختمان وزارت ورزش باید با نظر و تأیید وی انجام شود.

3 تیر 1398